Kennismaken met CRYSTAL PALACE
CRYSTAL PALACE conservatory consultants is een team van erkende en geregistreerde architecten en designers dat alle specialistische kennis heeft van het bouwen met glas. Van monumentale Victoriaanse serres tot gewaagde moderne glasconstructies. Wij zijn onafhankelijke ontwerpers en adviseurs zonder verbintenis met fabrikanten of serre-bouwers. Wij ontwerpen de serres met de grootste zorg en geven de hoogste prioriteit aan de vorm, de uitstraling en de kwaliteit van onze serres. En dan vooral: hoe past de serre bij het bestaande huis of gebouw en hoe sluit de serre aan bij het interieur van het huis en bij de omringende tuin. Daarom ook zal de bouwstijl van het bestaande huis of gebouw vaak terug te vinden zijn in ons ontwerp voor de nieuwe serre. Het bestaande bouwwerk en de nieuwe serre moeten later een vanzelfsprekende eenheid vormen. Onze restauratie-architect neemt de serres aan monumentale gebouwen en woonhuizen onder zijn hoede. Hij kent de eisen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de benadering van de plaatselijke Monumentencommissies.

Onze werkwijze  
Wij ontwerpen de serres geheel afgestemd op de persoonlijke wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers en wij houden zorgvuldig rekening met de mogelijkheden ter plaatse. Ieder ontwerp van CRYSTAL PALACE c.c. is daarom uniek en niet eerder ergens anders gebouwd. 

Voor alle duidelijkheid: wij bouwen de door ons ontworpen serres niet zelf. 
Onze serres worden gebouwd door een selecte groep serrebouwers die de serres geheel conform onze hoge eisen en specificaties kunnen realiseren.

De werkzaamheden van CRYSTAL PALACE c.c. zijn in een aantal afzonderlijke fases te verdelen. Iedere fase vindt een afronding waarna het de opdrachtgever vrij staat om de volgende fase wel of niet aan CRYSTAL PALACE c.c. op te dragen. Voor iedere fase wordt tevoren een honorarium overeengekomen. Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende werkzaamheden die wij kunnen verrichten in de opeenvolgende fases tot en met de oplevering van de serre.

FASE 1, het Eerste Ontwerp

 • Het bespreken van de wens voor een serre met de opdrachtgever.
 • Het onderzoeken van de mogelijkheden ter plaatse voor een serre en de bepalingen die in het Bestemmingsplan zijn opgenomen voor het bouwen van de serre of orangerie.
 • Het documenteren van de bestaande toestand van het huis of gebouw en het maken van het Eerste Ontwerp.
 • Het bespreken van dit Eerste Ontwerp met de opdrachtgever en het zonodig op onderdelen nog aanpassen van het plan zodanig dat dit Eerste Ontwerp geheel naar wens van de opdrachtgever is. Onze tekeningen worden op schaal 1 : 50 aangeleverd.
 • Desgewenst: het maken van een Verkennende Bouwkostenraming.

FASE 2, het verzorgen van de Aanvraag Bouwvergunning

 • Het voorbespreken van het Eerste Ontwerp met gemeentelijke overheden, soms een eerste toetsing bij de Gemeente.
 • Het maken van aanvullende tekeningen en detailleringen, het verzorgen van de formulieren en het indienen van de Aanvraag Bouwvergunning namens de opdrachtgever.

FASE 3, constructeur en tekeningen van derden, interieur-adviezen

 • Aanleveren van de gegevens aan de constructeur.
 • Controle van de Werktekeningen van de constructeur en de serrebouwer, aanleveren van gegevens ten behoeve van de installatie-tekeningen.
 • Desgewenst adviseren van interieur-elementen, verwarming / koeling / ventilatie, zonwering en verlichting, materiaal-toepassingen op wanden en vloeren, ontwerpen van radiator-omkastingen en verder kleur-adviezen, stoffering en meubilering.

FASE 4, assisteren bij de prijsvorming en aanbesteding van het werk

 • Het adviseren van de opdrachtgever in de keuze van de serrebouwer en de bouwkundige aannemer.
 • Het verstrekken van gegevens aan de serrebouwer, bouwkundige aannemer en installateurs ten behoeve van de prijsvorming.
 • Controle en advisering inzake de prijs-aanbiedingen van de serrebouwer, aannemer en installateurs.
 • Bezuinigingsronde(s) en het overwegen van alteratieven.
 • Opstellen van Administratieve Voorwaarden bij de gunning van het werk en Aanbesteden van het werk met de serrebouwer en de bouwkundige aannemer.

FASE 5, Directievoering en het houden van Toezicht op de bouw

 • Directievoering, voeren van financiele administratie van het project, controle van rekeningen, opstellingen meer- en minderwerk etc.
 • Coördinaties inzake de uitvoering en het houden van (beperkt) toezicht op de bouw.
 • Het houden van Opnemingen, 1e Oplevering en een Eindoplevering van het werk.

copyright İCrystal Palace, M. de Lange